Archives of Tiere

Nikita

NIKITA 24 x 30 cm Acryl auf Leinwand | 2020 Preis: 250 € / Serie, alle 12 Hunde: 2500 €

Wolfgang

WOLFGANG 24 x 30 cm Acryl auf Leinwand | 2020 Preis: 250 € / Serie, alle 12 Hunde: 2500 €

Lurk

LURK 24 x 30 cm Acryl auf Leinwand | 2020 Preis: 250 € / Serie, alle 12 Hunde: 2500 €

Mr. Fox

MR FOX 24 x 30 cm Acryl auf Leinwand | 2020 Preis: 250 € / Serie, alle 12 Hunde: 2500 €

Paul

PAUL 24 x 30 cm Acryl auf Leinwand | 2020 Preis: 250 € / Serie, alle 12 Hunde: 2500 €

Miro

MIRO 24 x 30 cm Acryl auf Leinwand | 2020 Preis: 250 € / Serie, alle 12 Hunde: 2500 €

Gabi

GABI 24 x 30 cm Acryl auf Leinwand | 2020 Preis: 250 € / Serie, alle 12 Hunde: 2500 €